• Conscious Stream of Writing

    Al Hikam Ibn Atha’illah Notes #03

    Tekad (himmah) yang tinggi tidak bisa menembus benteng takdir. Antecedent intentions (sawabiq al-himam) cannot pierce the wall of predestined Decrees Segala sesuatu di semesta ini berjalan sesuai dengan takdir Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh akal, syariat, dan nash-nash agama. Allah berfirman: “Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. 18:45) Nabi SAW bersabda, “Segala sesuatu terjadi dengan qada dan qadr-Nya, termasuk yang lemah dan cekatan.” (HR. Muslim) Tekad adalah kekuatan jiwa yang memengaruhi segala sesuatu. Para sufi menyebutnya dengan himmah. Tekad (himmah) terbagi ke dalam tiga tingkatan. Pertama, tekad yang rendah, yaitu tekad yang melahirkan keinginan dan semangat tetapi tidak disertai upaya nyata (tahaqquq).Kedua, tekad yang pertengahan, yaitu tekad yang melahirkan keinginan dan…